Laidu pagasts

Laidu pagasta pārvalde

„Pagastmāja”, Laidi, Laidu pagasts,
Kuldīgas novads, LV 3317
Pārvaldes vadītājs Andris Neilands
Tālr./fakss 63354427
E-pasts: laidi@kuldiga.lv

Pulciņi 2017

Sieviešu vokālais ansamblis

Vadītāja Dagnija Šteinberga

Ceturtdienās no 17.00- 19.00 Brīvā laika pavadīšanas centrā.

 

Līnijdejas

Vadītāja Guna Stankevica

Ceturtdienās no Plkst 19.00 Brīvā laika pavadīšanas centrā.

Kokapstrādes pulciņā

Vadītājs Vaclovs Svažs

Piektdienās no 18.00- 20.00 Laidu pamatskolas labā spārnā.

 

Teātra pulciņš

Vadītāja Raimonda Vilmane

Piektdienās no 18:00-20:00 Laidu pagasta “Bitītē”