Laidu pagasts

Laidu pagasta pārvalde

„Pagastmāja”, Laidi, Laidu pagasts,
Kuldīgas novads, LV 3317
Pārvaldes vadītājs Andris Neilands
Tālr./fakss 63354427
E-pasts: laidi@kuldiga.lv

Darbinieki

Andris Neilands – pagasta pārvaldes vadītājs

29387398 / 63354450, andris.neilands@kuldiga.lv

 

 

Teiksma Neilande– lietvede

63354427; laidi@kuldiga.lv

 Anda Stiba – kultūras un sporta pasākumu organizatore

29604482; anda.stiba@kuldiga.lv

Daiga Korpfa – sociālais darbinieks

26620677; 23372807; 63354428 daiga.korpfa@kuldiga.lv

 Evita Zīle  bāriņtiesas locekle

63354428 evita.zile@kuldiga.lv

 Ivars Švalbe  remontstrādnieks, brigadieris

20222343