Laidu pagasts

Laidu pagasta pārvalde

„Pagastmāja”, Laidi, Laidu pagasts,
Kuldīgas novads, LV 3317
Pārvaldes vadītājs Andris Neilands
Tālr./fakss 63354427
E-pasts: laidi@kuldiga.lv

Rīko ikgadējo konkursu “Ziemassvētki Kuldīgas novadā”

Lai veicinātu Ziemassvētku laikam atbilstošu noskaņu Kuldīgas pilsētā un novadā, kā arī noskaidrotu oriģinālāko skatlogu, telpu, ēku fasāžu, pagalmu, priekšpagalmu īpašniekus vai apsaimniekotājus un pašdarināto Ziemassvētku rotājumu īpašniekus, Kuldīgas novada pašvaldība arī šogad rīkos konkursu “Ziemassvētki Kuldīgas novadā”.

Konkurss norisināsies no 1. līdz 28. decembrim. Pieteikumus var iesniegt fiziskas un juridiskas personas, valsts un pašvaldības iestādes, norādot pieteiktā objekta adresi, veikala vai uzņēmuma nosaukumu (noformētāja (mākslinieka) vārdu un uzvārdu), kā arī sniedzot īsu pamatojumu, kāpēc iesniedzējs piesaka konkursam tieši šo objektu.

Pieteikumus konkursam pieņems līdz 20. decembrim. Pieteikuma anketas būs pieejamas pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā Kuldīgā, Baznīcas ielā 1 un pagastu pārvalžu telpās. Pieteikuma anketu var aizpildīt arī mājas lapā www.kuldiga.lv

https://kuldiga.lv/lv/pasvaldiba/konkursi/3804-riko-ikgadejo-konkursu-ziemassvetki-kuldigas-novada-3

vēl kandidātu iespējams pieteikt pa tālruni 27020754.

Konkursā atsevišķi vērtēs skatlogus, ēku fasādes un priekšpagalmus, viensētas vai privātmājas ciematos, oriģinālākos dekorus un ar rokām veidotus rotājumus. Vērtēšanas komisija ņems vērā konkrētā objekta noformējuma atrašanās vietu, rotājumus, kompozīciju un krāsu, formu, lietoto materiālu atbilstību apkārtējai videi, ēkas arhitektūrai, kā arī idejas oriģinalitāti.

Pirmās vietas ieguvēji katrā nominācijā saņems naudas balvu EUR 75 apmērā un atzinības rakstu, bet pārējie – atzinības rakstus.

Kristīne Duļbinska, Mārketinga un sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja
Kuldīgas novada pašvaldība
Tālr.: 63321900, e-pasts: kristine.dulbinska@kuldiga.lv
www.kuldiga.lv

PIC aicina uz nodarbībām decembrī

Kuldīgas novada Pieaugušo izglītības centrs aicina uz sekojošām nodarbībām:

 Radošā darbnīca  ZIEPJU LIEŠANA

  1. gada5. decembris

SIEVIŠĶĪBAS UN ELEGANCES RECEPTES

  1. gada6. decembris

Radošā darbnīca ZIEMASSVĒTKU DEKORU UN ROTĀJUMU IZGATAVOŠAN

  1. gada12. decembris

 EFEKTĪVA KOMUNIKĀCIJA  jeb gribēju kā labāk, sanāca kā vienmēr.

  1. gada17. decembris

KO MĀCĪTIES UN NEMĀCĪTIES NO DZĪVES.

  1. gada19. decembris

Una Matisone

Kuldīgas novada PIC

Tālr. 26542280

Laidu valsts svētku koncerts bildēs

Liels paldies visiem,kas ir veicinājuši Laidu kultūras dzīvi, arī Daigai Korpfai, Mārim Ginteram,Ilzei Beltiņai un rokdarbnieču pulciņam Sermītē par dekorācijām valsts svētku koncertam, kā arī Ilutai Eidai par dekorēšanu, Elitai Tisjakai par pretim nākšanu un Aijai Botsmanei par radošo garu.

Paldies Dinai Poriņai no ”Kurzemnieks” par fotogrāfijām.

Laidu vokālais ansamblis “Vēja zvani”atbalsta labdarību

27.oktobrī Laidu pagasta sieviešu vokālais ansamblis ”Vēja zvani” piedalījās Klosteres (Jamaiķu) Sv. Pētera ev. lut. baznīcas ekumēniski – muzikālajā dievkalpojumā:  ”Latvijai 100, baznīcai 110“, lai vāktu ziedojumus ērģeļu remonta turpināšanai. Ansambļa dalībnieces sniedza muzikālu koncertu baznīcas draudzes locekļiem un viesiem.Paldies viņām par to!