Laidu pagasts

Laidu pagasta pārvalde

„Pagastmāja”, Laidi, Laidu pagasts,
Kuldīgas novads, LV 3317
Pārvaldes vadītājs Andris Neilands
Tālr./fakss 63354427
E-pasts: laidi@kuldiga.lv

Kuldīgas PIC aicina uz mācībām

Kuldīgas novada Pieaugušo izglītības centrs aicina uz mācībām:

 

Katlu iekārtu operatoru pāratestācija

Kursi notiks 20. septembrī plkst. 10.00 1.stāvā mācību klasē Pilsētas laukumā 2, Kuldīgā

Līdzi ņemt iepriekšējā gada apliecību.

 

Tikšanās ar Anatoliju Danilānu

Nodarbība notiks 16.oktobrī plkst. 14.00 1.stāvā mācību klasē Pilsētas laukumā 2, Kuldīgā

 

SVEŠVALODU KURSI 100 stundas

–          angļu valoda

–          vācu valoda

–          krievu valoda

 

GRĀMATVEDĪBAS KURSI 100 stundas

 

Skat. pielikumu.

Veiksmīgu dienu,

Una Matisone

Kuldīgas novada PIC

Tālr. 6 3322540

Mūsu nūjotājas Piltenē

 

25.augustā aktīvās Laidu pagasta nūjotājas  kopā ar interešu kopas”Dzērves” dalībniecēm devās uz Piltenes skriešanas festivālu pārbaudīt savus spēkus un izturību nūjošanā, dodoties trasē kopā ar augstas klases skrējējiem. Mūsējie turējās godam.Tā turēt!

Mūsu Sintija Zonberga no Sermītes  savā vecuma grupā ar rezultātu 0:23:48  5 km skriešanā izcīnīja augsto 1.vietu. Sintijai ir tikai 15 gadi.Lepojamies!