Laidu pagasts

Laidu pagasta pārvalde

„Pagastmāja”, Laidi, Laidu pagasts,
Kuldīgas novads, LV 3317
Pārvaldes vadītājs Andris Neilands
Tālr./fakss 63354427
E-pasts: laidi@kuldiga.lv

Laidu nūjotājas piedalās Ventspils nūjošanas festivālā

11.augustā, kamēr lielākā Latvijas iedzīvotāju daļa gatavojās  simtgades zaļumballēm, Laidu aktīvās nūjotājas kopā ar I.K.”Dzērves” dalībniecēm devās uz 9. Vislatvijas nūjošanas festivālu Ventspilī. Kā katru gadu pirms starta norisinājās modes skate, kur bija jāizrāda savi tērpi atbilstoši šī gada tematikai.Šogad tēma bija KOŠUMS. Laidinieces bija ļoti košas un pamanāmas. Tā turpināt!

 

Laidu siev.vok.ansamblis “Vēja zvani”Aizputes pilsētas svētkos

Šā gada 11.augustā, Laidu pagasta sieviešu vokālais ansamblis “Vēja zvani”atsaucās ielūgumam piedalīties Aizputes pilsētas svētkos un devās uz Aizputi. Ansambļa dalībnieces priecēja gan aizputniekus, gan pilsētas viesus ar savu dzidro dziedājumu, ko atzinīgi novērtēja klausītāji ar saviem aplausiem. Lai nekad jums nepietrūkst dziesmas un neapsīkst dziedātprieks!

 

Arī mēs bijām Kuldīgas dzīrēs

Laidu pagasta amatiermākslas kolektīvi šogad pirmo reizi piedalījās “Kuldīgas Dzīru” svētku gājienā.Tā kā tā bija debija Laidu pagastam,tad satraukušies bija visi: gan Laidu amatierteātra “Pašu audzināts”dalībnieki, gan sieviešu vokālā ansambļa”Vēja zvani”dalībnieces, gan  līnījdejotāju kolektīva “Kafija”dejotājas un intrešu kopas “Dzērve”dalībnieces.

Es esmu lepna, ka man bija iespēja piedalīties šajā gājienā un pārstāvēt Laidu pagastu.Domāju, ka ikviens no mums jutās tāpat, un tieši šī  lepnuma sajūta vienoja mūs gan kā amatiermākslas dalībniekus, gan kā Laidu pagasta iedzīvotājus.

Paldies, visiem kolektīviem un  to dalībniekiem par atsaucību un dalību šajā gājienā: kopā mēs varam, kopā mēs esam spēks!

 

Sermītes meitenes Jauniešu dienā Turlavā

 

14. jūlijā Sermītes aktīvākās meitenes devās uz Jauniešu dienu Turlavā. Lai gan tika aicināti jaunieši no visa Laidu pagasta, atsaucās tikai četras meitenes(Ance,Ivita,Inga,Sintija) no Sermītes un viena(Sanija) no Valtaiķiem.

Turlavā pulcējās jaunieši no Kuldīgas, Pelčiem,Īvandes, Laidiem un pašas Turlavas.Katra pagastam bija jārāda sagatavotais priekšnesums un jānovada viena sagatavotā aktivitāte.

Pasākuma organizētāji bija sagatavojuši sportisku aktivitāti: orientēšanos pa Turlavu,kā arī Latvisko aprocīšu gatavošana, un vakarā visus gaidīja lielais katls ar garšīgu zupu un sarunas pie ugunskura.

Meitenes atbrauca mājās ļoti apmierinātas un enerģētiski uzlādētas. Jācer, ka nākošgad mūsu pagasta jaunieši izrādīs lielāku entuziasmu un labprāt piedalīsies novada jauniešu sadraudzības pasākumos.

Augšējā attēlā(no kreisās): Ance, Ivita, Inga,Sintija, Sanija.