Laidu pagasts

Laidu pagasta pārvalde

„Pagastmāja”, Laidi, Laidu pagasts,
Kuldīgas novads, LV 3317
Pārvaldes vadītājs Andris Neilands
Tālr./fakss 63354427
E-pasts: laidi@kuldiga.lv

Pensionāru balle”Krāsu karuselis”

 

“Iepazīsti nezināmo”pasākumu cikla otrā nodarbība-numeroloģija

13.septembrī pasākumu cikla”Iepazīsti nezināmo” ietvaro,s Laidu pagasta “Bitītē” viesojās numeroloģe no Kuldīgas Ilze Jansone, kas dalījās savās zināsanās par ciparu nozīmi mūsu dzīvēs ,likteņos un raksturos. Paldies Ilzei Jansonei un visiem interesentiem, kas ieradās. Cilvēku intrese bija liela, iespējams, ka Ilzi aicināsim ciemos atkal.

Kuldīgas PIC aicina uz mācībām

Kuldīgas novada Pieaugušo izglītības centrs aicina uz mācībām:

 

Katlu iekārtu operatoru pāratestācija

Kursi notiks 20. septembrī plkst. 10.00 1.stāvā mācību klasē Pilsētas laukumā 2, Kuldīgā

Līdzi ņemt iepriekšējā gada apliecību.

 

Tikšanās ar Anatoliju Danilānu

Nodarbība notiks 16.oktobrī plkst. 14.00 1.stāvā mācību klasē Pilsētas laukumā 2, Kuldīgā

 

SVEŠVALODU KURSI 100 stundas

–          angļu valoda

–          vācu valoda

–          krievu valoda

 

GRĀMATVEDĪBAS KURSI 100 stundas

 

Skat. pielikumu.

Veiksmīgu dienu,

Una Matisone

Kuldīgas novada PIC

Tālr. 6 3322540

Sermītē viesojas mūsu novada un Erasmus+ projektā iesaistītie jaunieši

28. augustā Sermītes sporta laukumā tika aicināti visi Laidu pagasta aktīvie jaunieši iepazīties un aktīvi līdzdarboties dažādās sportiskās aktivitātēs kopā ar citiem mūsu novada jauniešiem un jauniešiem no Beļģijas un Portugales, kas starptautiskā projekta ERASMUS+ ietvaros viesojās Kuldīgas novadā.Projektu organizē Kuldīgas BJ centrs.

Laidu pagasta jaunieši par sporta dienu izteicās ļoti atzinīgi un izteica cerību nākošo gadu atkārtot pasākumu. Lai sapņi piepildās!

Mūsu nūjotājas Piltenē

 

25.augustā aktīvās Laidu pagasta nūjotājas  kopā ar interešu kopas”Dzērves” dalībniecēm devās uz Piltenes skriešanas festivālu pārbaudīt savus spēkus un izturību nūjošanā, dodoties trasē kopā ar augstas klases skrējējiem. Mūsējie turējās godam.Tā turēt!

Mūsu Sintija Zonberga no Sermītes  savā vecuma grupā ar rezultātu 0:23:48  5 km skriešanā izcīnīja augsto 1.vietu. Sintijai ir tikai 15 gadi.Lepojamies!