Laidu pagasts

Laidu pagasta pārvalde

„Pagastmāja”, Laidi, Laidu pagasts,
Kuldīgas novads, LV 3317
Pārvaldes vadītājs Andris Neilands
Tālr./fakss 63354427
E-pasts: laidi@kuldiga.lv

“Darīsim paši”

Kuldīgas novadā arī 2018. gadā rīkos iedzīvotāju iniciatīvu konkursu “Darīsim paši”

Visiem interesentiem konkursa nolikums un pieteikuma informācija pieejama zemāk vai Kuldīgas novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas un informēšanas centrā, Baznīcas ielā 1, Kuldīgā.

Projekta pieteikumus var iesniegt līdz 5. aprīlim.

http://kuldiga.lv/images/Faili/Pasvaldiba/Konkursa_Darisim_pasi_2018_nolikums.pdf