Laidu pagasts

Laidu pagasta pārvalde

„Pagastmāja”, Laidi, Laidu pagasts,
Kuldīgas novads, LV 3317
Pārvaldes vadītājs Andris Neilands
Tālr./fakss 63354427
E-pasts: laidi@kuldiga.lv

Jauniešiem un viņu vecākiem

KNBJC izbraukuma tikšanās ar pagasta jauniešiem, vecākiem un pārstāvjiem.

14.08.17.

plkst. 10:00 Laidos (skolas labajā spārnā)

plkst. 14:00 Sermītē (bibliotēkas lasītavā)

Vispārējais tikšanās mērķis ir attīstīt darba ar jaunatni kapacitāti visā Kuldīgas novadā, tādēļ KNBJC pārstāvji dosies pie jums, lai noskaidrotu jūsu pagasta viedokli un redzējumu, kā šo sistēmu sakārtot pielāgojot jūsu vēlmēm un iespējām.