Laidu pagasts

Laidu pagasta pārvalde

„Pagastmāja”, Laidi, Laidu pagasts,
Kuldīgas novads, LV 3317
Pārvaldes vadītājs Andris Neilands
Tālr./fakss 63354427
E-pasts: laidi@kuldiga.lv

PĒCPUSDIENA VĀRMĒ

AICINĀM CIEMOS PIE VĀRMES DRAUGIEM UZ SENIORU BALLI

5.DECEMBRĪ, PLKST. 14:00

VĀRMES SPORTA HALLĒ

Priekšnesumi, pārsteigumi…

Vārmes jauno senioru godināšana

Muzikālais noformējums: Aivars Ērglis

Dalības maksa:  EUR 3,-

“Groziņvakars”

Pieteikšanās līdz 3.decembrim pie Zanes (telef. 29925202)

Kursēs autobuss

happy-seniors